Annoncører:

 

Vilkår og priser for annoncering her.

Campisternes Rejseportal på Facebook

Bliv ven med redaktøren

Gruppen Camping & Campingrejser

Campingplads Indberetninger

 

Partnerlinks:

 

 

 

Altid gode fotos på alle sider.

 

 

 

Hvem står bag ?

 

 

Info og rejseinspiration over 45 lande

Startside Regioner (indgangsside til alle campingpladser)

 

 


 

 

PRISOVERRÆKKELSER

FRA CAMPISTERNES-REJSEPORTAL

 

Trollveggen Camping i Norge fik i 2013 tildelt portalens pris

for bedste service

I dette år var det første gang, at prisen blev uddelt. Ideen opstod under portalens fællesrejse NORSK DRØMMETUR på grund af den udstrakte service, som pladsværten ydede under meget vanskelige vejrforhold. En lille nedsat arbejdsgruppe indstillede pladsen og udarbejdede efterfølgende et reglement for fremtidige pristildelinger.

Under udarbejdelsen af reglementet opstod der ydermere den tanke, at portalen også burde tildele en pris for årets smukkeste plads.

Rejsedeltagerne valgte for 2013

Olden Camping Gytri

På grund af sin interne struktur i en meget smuk beliggenhed i en afsides fjord med en gletsjer i bunden af denne, hvor fjordens 3 sider var omgivet af høje fjeld med evig is på toppen.

Som campingplads med bedste service 2014 blev valgt

CC Sollerö Familjcamping

i Siljansøen.


Begrundelsen er den udstrakte service, som medlemmerne på pladsen sammen yder. Man har en klar fornemmelse af en god forståelse for campisternes behov og frivillige teamwork, som er særegent og vi havde en klar fornemmelse af, at det er unikt for en medlemsejet plads og til gavn for campisterne.

Som campingplads med smukkeste beliggenhed 2014 valgtes

La Paz Camping i Nordspanien.


Begrundelsen er først og fremmest den unikke beliggenhed ved den Biscayiske Bugt, men også udformningen af pladsen i høje terrasser, der sørger for at så godt som alle enheder har en enestående udsigt. Den landskabsarkitektoniske udformning af terrænet er enestående og smukt.

Som campingplads med smukkeste beliggenhed 2015 valgtes

Skamling Camping, Danmark


Begrundelsen er først og fremmest den unikke beliggenhed i en nedlagt botanisk have, hvor en stor del af beplantningen er bevaret og hvoir ejeren har formået at skabe et unikt miljø med bl.a. udsigtsplatforme og højtliggende grill- og picnicplads. Alt i alt et miljø helt ud over det sædvanlige.

Som campingplads med bedste service 2015 blev valgt

 

 

 

Hillerød Camping
Lejrchef og ejer Annette Quist har i en årrække formået at skabe en meget smuk og velholdt campingplads. Det har mange andre også, men Annettes indstilling til at yde en service er så usædvanlig, at det har vakt begejstring over hele Europa. F.eks. fremhæves den aftenlige gave på dørtrinet som en hel unik bevågenhed, der overgår alt andet hvad der er set og oplevet i Europa.
 

du kan klikke på billedet og få en forstørrelse.

Som campingplads med smukkeste beliggenhed 2016 valgtes

Röstånga Camping

Hvis man følger linket vil man nemt forstå begrundelsen for uddelingen af årets pris. Til trods for pladsens størrelse har Asta og Jörgen Nystrand formået at skabe en campingplads, der er helt unik i den skånske natur. Straks man drejer ind på pladsen forbløffes man over det smukt bølgende terræn, hvorpå campingvogne og autocampere er placeret i helt enestående miljøer. Mange på de åbne slettelandskab, andre på bakketoppe eller omkring en idyllisk sø. Højere oppe på åsen bag skoven findes en fiskesø, smukt placeret i en lysning. Standpladserne på hele pladsen er smukt tilpasset naturens vilkår, så køretøjerne på intet tidspunkt tager dominerende overhånd.

du kan klikke på billedet og få en forstørrelse.

Som campingplads med bedste service 2016 blev valgt

 

 

 

Møns Klint Camping Resort Camping
 

 

 

 

 

 

 

 

Lejrchef Ole Eskling er en enorm inspirationskilde. Først og fremmest til gavn for sine gæster, men også for sit personale. Utallige er hans påfund til at underholde og hjælpe, men også ved sin væremåde ved at inspirere gæsterne til at se, høre og smage Møns rariteter. Uden ophør ses han på pladsen og kommer han i tanker om at han har glemt at fortælle gæsterne noget, kan man være sikker på at han banker på døren for at indhente det forsømte. Selv hvis det er sent på aftenen - det må kaldes at være service i første klasse.

Nomineringer

Nomineringer for BEDSTE SERVICE for 2014:

1.CC Sollerö Camping ,Sverige

2.Haller Camping, Ungarn

3.Hillerød Camping, Danmark

Nomineringer som en sammentælling fra nomineringssiden på denne Facebookside samt modtagne e-mails. Der kan ikke nomineres mere end 10 campingpladser.

Nomineringer for SMUKKESTE PLADS for 2014:

1. La Paz Camping, Spanien  - vinder

2. Trollveggen Camping, Norge

3. Skamling Camping, Danmark

Nomineringer som en sammentælling fra nomineringssiden på denne Facebookside samt modtagne e-mails. Der kan ikke nomineres mere end 10 campingpladser.

 

Nominering for BEDSTE  SERVICE 2015 er opnået af:

1: Meerbornsheide Waldcamp Tyskland

2: Natura Kemping, Ungarn

3: Hillerød Camping, Danmark    vinder

 

Nomineringer som en sammentælling fra nomineringssiden på denne Facebookside samt modtagne e-mails. Der kan ikke nomineres mere end 10 campingpladser.

Nominering for SMUKKESTE PLADS 2015 er opnået af:

1: Skamling Camping, Danmark (præmieret)  - vinder 2015

2: Hullehavn Camping, Danmark

3: Sandvika Fjord- og Sjøstrandcamping, Norge

Nomineringer som en sammentælling fra nomineringssiden på denne Facebookside samt modtagne e-mails. Der kan ikke nomineres mere end 10 campingpladser.

Særlig facebookgruppe for afstemninger til dette.

Nominering for BEDSTE  SERVICE 2016 er opnået af:

1: Natura Kemping, Ungarn

2: Møns Camping Resort, Danmark  -  vinder 2016

3: Meerbornsheide Waldcamp, Tyskland:

 

Nomineringer som en sammentælling fra nomineringssiden på denne Facebookside samt modtagne e-mails. Der kan ikke nomineres mere end 10 campingpladser.

 

Særlig facebookgruppe for afstemninger til dette.

Afstemningssiden lukkes, når 10 nomineringer opnået.

Nominering for SMUKKESTE PLADS 2016 er opnået af (rækkefølgen er tilfældig):

1: Møns Camping Resort, Danmark

2: Hullehavn Camping, Danmark

3: Sandvika Fjord- og Sjøstrandcamping, Norge/Norway

4: Møllegårdens Camping, Danmark

5: Gals Klint Camping, Danmark

6: Svinkløv Camping, Danmark

7: Röstånga Camping, Sverige/Sweden - vinder 2016
8.
Skive Fjord Camping, Danmark

9. Åråshult Camping, Sverige/Sweden

10. Truust Camping & Kanoudlejning, Danmark

Nomineringer som en sammentælling fra nomineringssiden på denne Facebookside samt modtagne e-mails. Der kan ikke nomineres mere end 10 campingpladser.

Særlig facebookgruppe for afstemninger til dette:

.

Afstemningssiden lukkes, når 10 nomineringer opnået.

 

Nominering for SMUKKESTE PLADS 2017 er opnået af (rækkefølgen er tilfældig):

1: Svinkløv Camping, Danmark

2: Vammen Camping, Danmark 

3: Lærkelunden Camping, Danmark

4: Møllegårdens Camping, Danmark

5: Natterer See Camping, Østrig 

6:

7.
8.

9.

10.

 

Nomineringer er en sammentælling fra nomineringssiden på denne Facebookside samt modtagne e-mails. Der kan ikke nomineres mere end 10 campingpladser.

Der uddeles kun endelig pris ved min. 5 nomineringer.

Særlig facebookgruppe for afstemninger til dette:

 

 

Afstemningssiden lukkes, når 10 nomineringer opnået. 

Nominering for BEDSTE  SERVICE 2017 er opnået af:

xxxx

Endnu ikke modtaget tilstrækkelig nomineringer.

Nomineringer er en sammentælling fra nomineringssiden på denne Facebookside samt modtagne e-mails. Der kan ikke nomineres mere end 10 campingpladser.

Der uddeles kun endelig pris ved min. 5 nomineringer.

 

REGLEMENT

1. Formål og prisernes udformning..

At skabe øget opmærksomhed omkring 2 vigtige campingværdier.

Priserne består af vejrfaste plaketter, udformet som tryk på aluminiumsplader og ledsages af selvklæbende transfers og et diplom. Plaketterne kan sidestilles med en synlig pokal.

Nominerede pladser får udleveret selvklæbende, vejrfaste stickers.

Der medfølger ingen økonomisk honorering med prisen. Ingen campingplads kan modtage begge priser samme år.

2. Hvordan indstilles der til en pris?

Enhver campist i Europa kan foreslå en campingplads til en af priserne, et sådant forslag kaldes en indstilling. 5 forslag til samme campingplads udløser en nominering. Den endelige prisvinder findes gennem drøftelse/afstemning i en arbejdsgruppe. En yderligere afstemning blandt campister vil ikke finde sted.

Vejledning: Det er vigtigt, at et forslag til nominering skal ledsages af tekstet motivation. Smukkeste campingplads.  F.eks. et udsagn som: "Jeg synes, at plads XXX er smukkest" er ikke nok. Der skal beskrives hvorfor. Beliggenheden, den interne struktur i forhold til omgivelserne. Bygningers arkitektur og kvalitet kan også spille en rolle, men er ikke af afgørende betydning. Derimod er udsigtsforhold og naturpleje en vigtig faktor. En beskrivelse må gerne ledsages af fotografier.

Definationen af Bedste Service må være: Receptionens professionalitet, venlighed, imødekommenhed og kvaliteten af hjælp med installeringen på standpladsen, servicen under opholdet. Og ikke mindst serviceforanstaltninger, der går ud over den grænse, som er normalt forekommende. Desuden renlighed på pladsen og i servicehusene, pleje af arealet. Alt dette er væsentlige faktorer.

Det kan være svært at beskrive dette i et foto, det er derfor vigtigt at der bruges lidt ord på at beskrive en oplevelse med velvalgte ord.

BEGRÆNSNINGER: i 2016 er oprettet særlige sider på Facebook som kommunikationsmiddel og oprettelse af indstillinger til nomineringer. Idet priser er publikumspriser, siger det sig selv, at ingen lejrchef eller en campingplads´ personale kan være medlem af disse facebookgrupper. Overtrædelse medfører udelukkelse af både forslagsstiller og de berørte personer på en campingplads. Ligeledes må man ikke lave flere forslag til et i forvejen oprettet forum for derigennem at kunne påvirke et afstemningsresultat.

Forslag indsendes til redaktion@campisternes-rejseportal.eu

3. Arbejdsgruppe.

Arbejdsgruppen består af min. 3 personer. Indtil videre ønsker personerne at være anonyme, bortset fra formanden, som til enhver tid er ejeren af Campisternes Rejseportal. Arbejdet kan udføres med "bestyrelsesmøder" på Internettet. Eneste betingelse er, at gruppens medlemmer  A) er aktive campister, B) ikke er ejer eller har personlig tilknytning til en campingplads C) er i besiddelse af en e-mail konto. Arbejdet er ulønnet.

3. Arbejdsgruppens arbejde.

Formanden i arbejdsgruppen modtager via portalens e-mail indstillinger til nomineringer. Arbejdsgruppens medlemmer kan alle komme med indstillinger. Når afgørelsen om selve prismodtagelsen skal afgøres drøfter arbejdsgruppen indbyrdes de forskellige begrundelser. En afgørelse er endelig, såfremt 2 medlemmer stemmer herfor.

4. Arbejdsgruppens udvidelse.

Arbejdsgruppen kan udvides til 5 personer. Stemmeforholdet vil da være at 3 personer skal være enige om en tildeling hhv. nominering.

5. Procedure.

Alle campister - uanset nationalt tilhørsforhold - kan komme med et forslag til en prisvinder. Når 3 campister har indstillet en campingplads, foreligger der en nominering. Campingpladsen underrettes og spørges om man vil deltage i det endelige kapløb. Kommer der ikke svar fra en campingplads inden 14 dage, foreligger der automatisk en nominering. Campingpladsen skal snarest muligt herefter modtage sine nominerings stickers. Arbejdsgruppens medlemmer kan deltage med forslag og hvis der foreligger 2 forslag til en plads drøfte om man vil supplere med sine egne stemmer.

En nominering er en anerkendelse i sig sig selv, som campingpladsen må skilte med.

6. Indstillingsperioden.

Forslag til en nominering kan indsendes fra den 16.september i året til og med den 15.august i det efterfølgende år.

7. Tildelingen

Tildelingen af årets priser skal ske mellem den 1.sept - 15.september. Prismodtagerne underrettes omgående og plaketter og diplomer tilsendes hurtigst muligt  derefter.

8. Afgørelsen gyldighed.

Afgørelsen er inappelabel, uanset om en campingplads har indvilliget i at modtage prisen eller gennem tavshed ikke har reageret på en forudgående henvendelse.

9. Anvendelse af prisen.

Pris såvel som nomineringsmodtagere må gerne anvende dette til egen markedsføring, presseomtaler, nyhedsbreve m.v. I dette skal som den eneste betingelse nævnes hvorfra prisen er tildelt. I elektroniske medier med et link til campisternes-rejseportal.eu

10. Kontinuitet af nomineringer hhv. pristildelinger.

Om en nomineret campingplads ikke opnår et vinde prisen, kan nomineringen automatisk gå videre til det efterfølgende år. Dog maksimalt 2 på hinanden følgende år. En prisvinder kan ikke få tildelt en ny pris i samme kategori, medmindre der er gået 5 år.

11. Reglementet.

Dette reglement kan til enhver tid udvides eller rettes. Afgørelser og/eller nomineringer kan ikke gøres til genstand for civilretlige sager og komiteens afgørelse kan ikke ankes.

Gode Campingpladser:

 

Ved skov og nær strand ved Storebælt

 

 

 

I sætter man pris på danskere her:

 

Med udsigt over Moldau i Prag

 

 

 

Eller hvad med en rejse efter disse steder:

 

 

En festlig campingbog - se link ved at klikke på foto bestilles her.