Annoncører:

klik på logo for flere campingmuligheder

 

Vilkår og priser for annoncering her.

Campisternes Rejseportal på Facebook

Bliv ven med redaktøren

Gruppen Camping & Campingrejser

 

 

Partnerlinks:

 

 

 

Altid gode fotos på alle sider.

 

 

 

Hvem står bag ?

 

 

Info og rejseinspiration over 45 lande

Startside Regioner (indgangsside til alle campingpladser)

 

 


 

Regioner i Tyskland

(Her optages dine indberetninger - oplysninger med forbehold og uden ansvar)

 

 

BERLIN

Underregioner: ingen, tvillingby: Potsdam

SE DELSTATERNE (BUNDESLÄNDER) HER:

INDBERETTEDE CAMPINGPLADSER TIL DENNE REGION:

Blütencamping Riegelspitze

Sanssouci Camping

Country Camp Tiefensee Camping Jägerbude
Camping Am Krossinsee Himmelreich Camping DCC Camping Kladow DCC Camping Gatow
Campingplatz Breitehorn

CityCamp1

CityCamp2 Scube Park Colombia
      Tabeller er altid under opgradering.

I KORTET HAR JEG MEDTAGET NOGET AF OMEGNEN, IDET MANGE  VÆSENTLIGE

CAMPINGPLADSER TIL BERLIN LIGGER LIGE UDENFOR BYGRÆNSEN, MEN ER IKKE MINDST PÅ GRUND AF DEN GODE KOLLEKTIVE TRAFIK LIGE ATTRÅVÆRDIG. DE CAMPINGPLADSER,

SOM LIGGER UDENFOR BYGRÆNSEN ER OGSÅ MEDTAGET OVER REGION BRANDENBURG. 

Berlin opstod dels ved et vadested ved nuværende Spandau og dels på den daværende ø Cölln (nu Museumsøen i Mitte) omkring 1150. Udgravninger og fund i de senere år tyder dog på, at der allerede har været bebyggelser tilbage til slavisk tid. Berlin som by nævnes dog først i 1247. I 1415 blev Berlin residensby for Hohenzollern-familien, som i begyndelsen var såkaldte markgrever,  familien i tiden op til 1918 svang sig dog op til at være overhoved med titel af kejser og kejserinde. 1539 indførtes Reformationen i Brandenburg og Berlin, men den efterfølgende 30-års krig havde ødelæggende virkninger på byen, hvis indbyggertal halveredes. Kurfyrst Frederik Wilhelm indledte derefter en periode med emigration og stor tolerans overfor fremmede. Huguenotter og jøder indvandrede i stort tal og nye bydele opstod. For Frederik I var det ikke nok at være Kurfyrste, han udnævnte sig selv til konge. Han byggede det nuværende Charlottenburg Slot. I den efterfølgende tid (fra 1740) regerede hans søn Frederik II, kaldet Den Store. Han var opklaringens og undervisningens mand, men byggede også videre på oldefaderens professionelle hær. Hans søn Frederik Vilhelm II vendte op og ned på faderens forestillinger om folket. Han blev en tyran, indførte censur og hårde repressalier mod befolkningen. Hæren byggede på den absolutte disciplin. Flere pompøse bygninger blev opført af ham, deriblandt Brandenburger Tor, som et symbol på den totalitære stat. Efter 1990 blev bygningsværket et symbol for den genforenede tyske republik.

I 1806 indtog Napoleon byen og den efterfølgende tid blev, som overalt i Europa, en liberaliseringens tid, Berlin fik for første gang sin egen forvaltning i 1809. Desværre (for Berlin) sluttede reformationerne 1814 med Napoleons militære nederlag. Som i mange andre europæiske byer kom det til revolution i 1848 og resultatet var negativt for Berlin. Valgfriheden, pressefriheden og en del borgerettigheder indskrænkedes, og 1861 udnævnte et nyt medlem af Hohenzollern familien (Vilhelm I) sig til kejser af Preussen. Han indførte kanalisation og vandtilførsel til hele byen, som på dette tidspunkt var blevet betydelig større. Den nye stat afprøvede sine militære kræfter først på Danmark i 1864, senere i 1871 på Frankrig. Det Stortyske Rige blev indført, Kejseren blev enevældig med "jernkansleren" Otto von Bismarck som rådgiver. Omfattende spekulationsbyggerier i 1870´erne førte til et stort krak i byen. I 1884 byggedes rigsdagsbygningen til et lidt illusorisk parlament for Tyskland. Kejser Vilhelm II trådte tilbage efter at Tyskland tabte den 1.Verdenskrig i 1918. Uro prægede byen i en periode, indtil Nazisterne under ledelse af Adolf Hitler overtog regeringen i 1933 og indført en streng fascistisk regering med Berlin som hovedstad. I 1939 kom det til fornyet krig, som forårsagede svære gengældelses-luftbombardementer fra de allierede staters side og da sovjetiske styrker sidst i april 1945 rykkede ind i byen, blev de resterende dele af den indre by nærmest totalt sønderskudt. Mere end 20.000 indbyggere døde alene i bombardementerne.

 

Som et led i kapitulationen blev Berlin delt i fire zoner. De allieredes forskellige synspunkter mht. til Tysklands status efter krigen førte til en total blokade i 1948 af Berlin, hvor sovjetiske styrker afskar enhver forsyning af fødevare- og brændstofforsyning via land- og vandvejen. Der iværksattes en luftbro fra vesten, som varede fra juni 1948 til september 1949.

17.juni 1953 forsøgte den østberlinske befolkning en opstand mod Sovjet og det kommunistiske bystyre. Dette mislykkedes, den blev brutalt knust af Sovjetunionen. De vestlige allieredes popularitet var derefter overvældende og befolkningen bekendte sig til en vestlig livsstil med vestlige varer. Dette medførte til et stigende antal flygtninge først fra den sovjetiske zone, siden fra den ny grundlagte kommunistiske stat DDR. Denne iværksatte i 1961 en bygning af en mur, som totalt isolerede Østberlin fra vesten. I november1989 brød muren politisk sammen, idet Sovjetunionen var i økonomiske vanskeligheder og forsøgte at liberalisere Sovjetstaten; hvilket medførte at det kommunistiske styre i Østberlin (DDR) ikke kunne opretholdes og det østlige, menneskefjendske  system brød sammen på en enkel nat. Den 2.oktober 1990 blev Tysklands to dele genforenet og dermed også Berlin, som igen blev hovedstad for det tyske rige, som nu er en føderal demokratisk republik. Vi havde den glæde at kunne være med til denne minderige dag.

Byen er for længst genopbygget, alle historiske bygninger, bortset fra slottet, står i fordums glans til glæde for turister fra hele verden. Efter murens fald er der opstået nye centrer med futuristisk arkitektur bl.a. ved Potsdamer Platz, hvor før Hitlers bunkeranlæg fandtes.

 

Inkarnerede Berlinfarere husker sikkert DDR´s parlamentsbygning "Palast der Republik", som lå lige overfor Lustgarten ved Berliner Dom. Dette palads er revet ned i 2008-09 og området skal ligge hen som en grøn eng midt på Museumsøen i Spree. I løbet af 2010 skal genopbygningen af Berliner Schloss påbegyndes her og dermed bliver det sidste historiske bygningsværk genskabt, men det er usikkert om det bliver i sin helhed.

 

Berlin er er yderst velegnet for campister i store dele af året, det er nemt at komme rundt, dog ikke særlig velegnet i egen bil - bl.a. fordi der er særlig skrappe miljøzoner -  til gengæld er netværket af busser, metro (U-Bahn) og S-bane (overjordisk metro) særdeles finmasket og billigt for turisten, der har anskaffet sig et fordelskort, som kan fås som dags- uge og månedskort, se herom her.

 

Naboregion: Brandenburg

TEKST: Hans Duggen

Siden oprettet eller opdateret den 14. april 2018 . Data er indført som gældende denne dag. Redaktionen påtager sig intet ansvar for fejl eller ikke indberettede data, men retter/tilføjer gerne efter meddelelse herom. Kritiske udtalelser er ikke nødvendigvis redaktionens.

 

Gode Campingpladser:

 

Ved skov og nær strand ved Storebælt

 

 

I sætter man pris på danskere her:

 

Med udsigt over Moldau i Prag

 

 

 

Eller hvad med en rejse efter disse steder:

 

 

En festlig campingbog - se link ved at klikke på foto bestilles her.