Annoncører:

klik på logo for flere campingmuligheder

 

Vilkår og priser for annoncering her.

Campisternes Rejseportal på Facebook

Bliv ven med redaktøren

Gruppen Camping & Campingrejser

 

 

Partnerlinks:

 

 

 

Altid gode fotos på alle sider.

 

 

 

Hvem står bag ?

 

 

 

Info og rejseinspiration over 45 lande

Startside Regioner (indgangsside til alle campingpladser)

 

 


 

Blekinge har en stor skærgård

Campingpladser og regionsbeskrivelse

BLEKINGE

 

(Her optages dine indberetninger - oplysninger med forbehold og uden ansvar)

 

INDBERETTEDE CAMPINGPLADSER TIL DENNE REGION

Hjorthålans Camping Långasjönäs Camping o Stugby    
      tabeller er altid under opgradering
       

 

 

Blekinge var fra omkring år 800 til 1658 dansk område, men havde dog løse tilknytninger til Sverige. Dansk udenrigspolitik med urealistiske stormagtsdrømme med bl.a. aktiv deltagelse i 30-årskrigen førte til konflikt med Sverige. Måske også fordi Sverige førte en ekspansiv politik. I Norden drejede det sig primært om at ville beherske Østersøen og stække den danske kontrol med Øresund. Roskildefreden i 1658 medførte at alle de skånske landsdele: Halland, Skåne, Bornholm og Blekinge, tilfaldt Sverige.

 

Bornholmerne havde dog ikke i sinde at finde sig i den svenske hårdhændede måde at blive behandlet på bl.a. ved at den svenske administration med hårdhændet tvang forsøgte at få bornholmerne til at tale svensk og at påføre Bornholm tung beskatning, hvis de ikke gjorde som øvrigheden forlangte. Efter ca. 50 år fordrev man den svenske lensmand og tilsluttede sig Danmark igen. 

Sprogligt har Blekinge altid været et grænseland mellem dansk og svensk. Således er mange gamle danske ord bevaret i den blekingske dialekt. F.eks. bøge (sv.bokskog) lomme (sv. ficka), meet (da.meget, sv.mycket), pude (sv. kudde), trua (da. true. sv:hota). Der findes mange flere eksempler.

 

Ronneby (da. Rønneby) var tidligere hovedstad i regionen, dette er nu Karlskrona. Denne by blev udbygget af den svenske konge til hjemsted for den svenske flåde og huskes i nutiden for det sted, hvor den sovjetiske ubåd under et spiontogt strandede voldsomt på et klippeskær ud for havnen.

 

Landskabet er i nord temmelig bakket, jorden er mager og skovene består mest af nåletræ. Mod syd falder terrænet indtil stenene står som et bolværk ud for kysten som tusindvis af skær og holme.

Trafikalt domineres regionen af (delvis) motorvej E22, der forbinder Malmö med Kalmar (og videre langs kysten til Stockholm) og de store regionalveje 15 (til Halmstad, 27 & 29 (til Växjö) og 28 (til Vetlanda). Trafiktætheden er langt mindre, end den vi er vant til i Danmark. Som campist kan man glæde sig over at Blekinge er en hyggelig region.

 

 

Naboregioner: Skåne, Kalmar, Småland Syd(Kronobergs Län), Øland.


Hans Duggen samt delvis Wikipedia.

 

Hjorthålans Camping      
      tabeller er altid under opgradering
       

Pladser med sort skrift er under redigering

Tilbage til europæisk regionsoversigt

 

Campisternes Rejseportal på Facebook

klik på logo

Gruppen Camping & Campingrejser på Facebook

klik på logo

Campingplads Indberetninger på Facebook

klik på logo

klik på logo for flere campingmuligheder

Gode Campingpladser:

 

Ved skov og nær strand ved Storebælt

 

 

I sætter man pris på danskere her:

 

Med udsigt over Moldau i Prag

 

 

 

Eller hvad med en rejse efter disse steder:

 

 

En festlig campingbog - se link ved at klikke på foto bestilles her.